Tembang Cianjuran

Sabenerna istilah mamaos mah ukur nujul ka lagu-lagu nu polana pupuh (tembang), lemesna tina mamaca: seni maca buku carita wawacan ku cara ditembangkeun. Buku wawacan nu migunakeun aturan pupuh ieu aya nu dilagukeun ku t้hnik rancag jeung t้hnik beluk.

Lagu-lagu mamaos larasna pelog (degung), sorog (nyorog, madenda), sal้ndro, jeung mandalungan. Dumasar kana asal jeung watek laguna, mamaos digolongkeun kana sababaraha wanda: papantunan, jejemplangan, dedegungan, jeung rarancagan. Kiwari, aya og้ tambahan jenis kakaw้n jeung panambih salaku wanda nu mandiri. Lagu-lagu mamaos tina jenis tembang lolobana migunakeun pola pupuh kinanti, sinom, asmarandana, dangdanggula, jeung sababaraha pupuh lianna.

Lagu-lagu dina wanda papantunan di antarana Papatat, Rajamantri, Mupu Kembang, Randegan, Randegan Kendor, Kal้on, Manyeuseup, Balagenyat, Putri Layar, Pangapungan, Rajah, Gelang Gading, Candrawulan, jsb., sedengkeun dina wanda jejemplangan di antarana Jemplang Pangant้n, Jemplang Cidadap, Jemplang Leumpang, Jemplang Titi, Jemplang Pamirig, jsb. Wanda dedegungan di antarana Sinom Degung, Asmarandana Degung, Durma Degung, Dangdanggula Degung, Rumangsang Degung, Panangis Degung, jsb. Wanda rarancagan di antarana Manangis, Bayubud, Sinom Polos, Kentar Cisaat, Kentar Ajun, Sinom Liwung, Asmarandana Rancag, Setra, Satria, Kulu-kulu Barat, Udan Mas, Udan Iris, Dangdanggula Pancaniti, Garutan, Porbalinggo, Erang Barong, jsb. Wanda kakaw้n di antarana Sebrakan Sapuratina, Sebrakan Pelog, Toya Mijil, Kayu Agung, jsb. Wanda panambih di antarana Budak Ceurik, Toropongan, Kulu-kulu Gandrung Gunung, R้nggong Ged้, Panyileukan, Selabintana, Soropongan, jsb.

Tina awalna nu mangrupa tembang hiburan alat silaturahmi di antara para m้nak, mamaos kiwari geus jadi seni hiburan komersil sakumaha kasenian umumna, dipintonkeun dina rupa-rupa acara, sarta asup ka studio r้kaman.
wikipedia indonesia


Bilih aya anu bade ngupingkeun atanapi bade ngadownload
mangga tah kantun klik we....

punten teu acan komplit...


Tembang Cianjuran - Aprok Deui.mp3
Tembang Cianjuran - Ayun Ambing.mp3
Tembang Cianjuran - Dikantun Tugas.mp3
Tembang Cianjuran - Budak Ceurik.mp3
Tembang Cianjuran - Lulungu.mp3
Tembang Cianjuran - Tepang Munggaran.mp3
Tembang Cianjuran - CingCang Keling.mp3
Tembang Cianjuran - Gupay Panjajab.mp3
Tembang Cianjuran - Hayam Sabrang.mp3
Tembang Cianjuran - Sunda Mekar.mp3
Tembang Cianjuran - Colenak.mp3
Tembang Cianjuran - Alim.mp3
Tembang Cianjuran - Api-api.mp3
Tembang Cianjuran - Bibit Cinta.mp3
Tembang Cianjuran - Gandrung Gunung.mp3
Tembang Cianjuran - Gara-gara Cinta.mp3
Tembang Cianjuran - Dareuda.mp3


sok mangga kantun downloads

Saalit tambihan :
klo ga da yang bisa di dowloads...
harus pake IDM (Internet Downloads Manager)
klo anda yang belum punya downloads manager

bisa downloads [disini] :z
hit counter dreamweaver
BANNER BDK CIANJUR
Copy Link :

Add to Technorati Favorites


My site is worth
$1,450,058.

How much is yours worth?This website is worth

What is your website worth?

Website saya nilai
Rp 1.91 Juta

Links Pimped
Pimp Rank:
Are you a Link Pimp?>ads ads
ads ads

PENGIKUT

oN FB

Arsip Blog

free counters